Milda Navickaitė – Jonušauskienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Gimė 1940 m. balandžio 13 d. Šeduvoje (Lietuva).
Baigė meno studijas Telšių taikomosios dailės technikume ir Vilniaus Dailės institute. Vėliau įgytas profesionalias žinias pritaikė kelis metus dėstydama Telšių taikomosios dailės institute.

2002 m. buvo įtraukta į pasaulinį The International Who‘s Who of Women katalogą.
2004 m. Lietuvos galerijose daugiausiai pardavusi dailės kūrinius menininkė.

Jos darbus yra įsigijusi Lietuvos Prezidentūra, taip pat privačios galerijos ir muziejai bei Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, JAV, Izraelio, Japonijos, Prancūzijos, Švedijos ir kitų šalių kolekcininkai.

Mildos tapyba tarsi šilkas, lengvai paliečiantis jausmų gilumą...